Inkomsten en Uitgaven
Exploitatie 2022
InkomstenUitgaven
Ontvangen donaties#REF!Kantoor en Bank#REF!
Kosten te verwerving donaties € -Inkoop#REF!
Projectkosten#REF!
Totale baten 2022#REF!Totale kosten 2022#REF!
Kengetallen CBF
Kosten eigen fondswerving in % van baten uit eigen fondswerving0.00%
Besteed aan de doelstelling in % van de inkomsten 2022#REF!
Vergaderkosten, presentiegelden, onkostennihil
Saldo's per 31-12-2021
NL32 INGB 0007 9890 434985.14
NL36 ABNA 0595 0808 47 € 58,205.66
Balans 2021
ActivaPassiva
NL32 INGB 0007 9890 434985.14Eigen vermogen63190.8
NL36 ABNA 0595 0808 47 € 58,205.66
Totaal Activa63190.8Totaal Passiva63190.8
Inkomsten en Uitgaven
Exploitatie 2021
InkomstenUitgaven
Ontvangen donaties10351.36Kantoor en Bank854.01
Kosten te verwerving donaties0Leermiddelen Project0
Projectkosten16702
Totale baten 202110351.36Totale kosten 202117556.01
Kengetallen CBF
Kosten eigen fondswerving in % van baten uit eigen fondswerving0
Besteed aan de doelstelling in % van de inkomsten 20211.6135077902807
Vergaderkosten, presentiegelden, onkostennihil
Saldo's per 31-12-2021
NL32 INGB 0007 9890 433785.14
NL36 ABNA 0595 0808 4796005.34
Balans 2021
ActivaPassiva
NL32 INGB 0007 9890 433785.14Eigen vermogen99790.48
NL36 ABNA 0595 0808 4796005.34
Totaal Activa99790.48Totaal Passiva99790.48

Saldo’s per 31-12-2021

NL32 INGB 0007 9890 43 € 3.785,14
NL36 ABNA 0595 0808 47 € 96.005,34

Buffer die noodzakelijk is om continuïteit te waarborgen van ons onderwijsproject, zodat bij wisselende sponsoropbrengsten de omvang en het niveau van het onderwijs gelijk blijven.

Exploitatie 2020
InkomstenUitgaven
Ontvangen donaties € 10,826Kantoor en Bank € 1,749
Kosten te verwerving donaties€ -Leermiddelen Project € 5,900
Projectkosten€ -
Totale baten 2020 € 10,826Totale uitgaven € 7,649
Kengetallen CBF
Kosten eigen fondswerving in % van baten uit eigen fondswerving0.00%
Besteed aan de doelstelling in % van de inkomsten 202054%
Vergaderkosten, presentiegelden, onkostennihil

Saldo’s per 31-12-2020

NL32 INGB 0007 9890 43 € 2,052.04
NL36 ABNA 0595 0808 47 € 104,943.09

Buffer die noodzakelijk is om continuïteit te waarborgen van ons onderwijsproject, zodat bij wisselende sponsoropbrengsten de omvang en het niveau van het onderwijs gelijk blijven.

Exploitatie 2019
InkomstenUitgaven
Ontvangen donaties€8.175,00Kantoor en bank€409,99
Kosten ter verwerving donatiesnihil
__________________________+Leermiddelen Project€561,37
Totale BATEN 2019€8.175,00Projectkosten(2019)€47.000,00
__________________________________+
totale uitgaven€47.971,36
Kengetallen CBFKosten eigen fondswerving in % van baten uit eigen fondswerving0,0%
Besteed aan de doelstelling in % van de inkomsten 2016>100%
Vergaderkosten, presentiegelden, onkostenvergoedingennihil
Rente0
Donaties ING9.234,53
ABNAMRO8.175,00
__________________________+
Totale baten17.409,53
Kosten kantoor en ABN bankkosten202,70
Kosten kantoor en INGbankkosten409,99
Leermiddelen561,37
Kosten project in Bali 201947.000,00 euro

Saldi per 31-12-2019

NL36ABNA0595080847 (bestuur rekening)€. 103.058,51
NL36ABNA0620547855 (vermogensspaarrekening) €. 00 opgeheven
NL32INGB0007989043 (lopende rekening) €759,21

Buffer die noodzakelijk is om continuïteit te waarborgen van ons onderwijsproject, zodat bij wisselende sponsoropbrengsten de omvang en het niveau van het onderwijs gelijk blijven.

Exploitatie 2018
InkomstenUitgaven
Ontvangen donaties€ 18.66Kantoor en bank€ 627
Kosten ter verwerving donatiesnihil € 1,749.09
__________________________+Leermiddelen Project€ 873 € 5,900.00
Totale BATEN 2018€ 18.66Projectkosten(2016)€ 64.03€ -
__________________________________+
totale uitgaven€ 65.53 € 7,649.09
Kengetallen CBFKosten eigen fondswerving in % van baten uit eigen fondswerving0,0%
Besteed aan de doelstelling in % van de inkomsten 2016>100%
Vergaderkosten, presentiegelden, onkostenvergoedingennihil
Rentenihil
Donaties ING15.44
ABNAMRO3.215
__________________________+
Totale baten18.655
Kosten kantoor en bankkosten627
Leermiddelen873
Kosten project 201864.026
__________________________________+
Totaal uitgaven65.526

Saldi per 31-12-2018

NL36ABNA0595080847 (bestuur rekening) €. 4.760
NL36ABNA0620547855 (vermogensspaarrekening) €. 8.284
NL32INGB0007989043 (lopende rekening) € 606,04

Reserves op 31-12-2018
Deposito SNS bank € 100.767,81 NL73SNSB 0907 6985 57
Deposito Rabo bank € 25.138,67 NL80RABO 0300 9361 68

Buffer die noodzakelijk is om continuïteit te waarborgen van ons onderwijsproject, zodat bij wisselende sponsoropbrengsten de omvang en het niveau van het onderwijs gelijk blijven.

Exploitatie 2017
InkomstenUitgaven
Ontvangen donaties€ 8.085,71Kantoor en bank€ 756,14
Rentebaten€ 756,14Kosten ter verwerving donatiesnihil € 1,749.09
__________________________+Leermiddelen Project€ 880,37 € 5,900.00
Totale BATEN 2017€ 8.744,73Projectkosten(2016)€ 45.000,00€ -
__________________________________+
Totale KOSTEN 2016€ 46.636,51 € 7,649.09
Kengetallen CBFKosten eigen fondswerving in % van baten uit eigen fondswerving0,0%
Besteed aan de doelstelling in % van de inkomsten 2016>100%
Vergaderkosten, presentiegelden, onkostenvergoedingennihil
Rente SNS/RABO659,02
Rente ABN25,51
Donaties ING5.645,71
ABNAMRO2.440,00

Saldi per 31-12-2017

NL36ABNA0595080847 (bestuur rekening) € 1.398,90
NL36ABNA0620547855 (vermogens spaarrekening) € 7.284,94
NL32INGB0007989043 (lopende rekening) € 459,06

Reserves op 31-12-2017
Deposito SNS bank  € 100.767,81.
Deposito Rabo bank € 75. 444,96

Buffer die noodzakelijk is om continuïteit te waarborgen van ons onderwijsproject, zodat bij wisselende sponsoropbrengsten de omvang en het niveau van het onderwijs gelijk blijven.

Exploitatie 2016
InkomstenUitgaven
Ontvangen donaties€ 11.895,14Kantoor en bank€ 1.166,60
Rentebaten€ 798,73Kosten ter verwerving donatiesnihil € 1,749.09
__________________________+Leermiddelen Project€ 1.952,33 € 5,900.00
Totale BATEN 2015€ 12.693,87Projectkosten(2016)€ 45.000,00€ -
__________________________________+
Totale KOSTEN 2015€ 48.118,93 € 7,649.09
Rente SNS/RABO659,02
Rente ABN25,51
Donaties ING5.645,71
ABNAMRO2.440,00

Saldi per 31-12-2016
NL36ABNA0595080847 (bestuur rekening) € 240,81
NL36ABNA0620547855 (vermogens spaarrekening) € 9.509,43
NL32INGB0007989043 (lopende rekening) € 666,97

Reserves op 31-12-2016
Deposito SNS bank € 119.875,89
Deposito Rabo bank € 117.584,49

Buffer die noodzakelijk is om continuïteit te waarborgen van ons onderwijsproject, zodat bij wisselende sponsoropbrengsten de omvang en het niveau van het onderwijs gelijk blijven.