Visie

We geloven in gelijke kansen voor kinderen om hun talenten te ontwikkelen en op te groeien tot wereldwijze burgers met een beter toekomstperspectief. Ieder kind is kansrijk!

Missie

We werken aan goed en gelijkwaardig onderwijs voor kinderen in de kansarme omgeving van Bali.

Doelen

  • (Aanvullend) onderwijs voor kinderen van 3,5-16 jaar en samenwerking met formele scholen
  • Training docenten
  • Ouderparticipatie en oudercoaching

Via deze doelen draagt Learning for Life Bali bij aan het realiseren van de volgende VN-doelen voor duurzame ontwikkeling 2015-2030:

doel 1   geen armoede

doel 4   kwaliteitsonderwijs

doel 5   gendergelijkheid

doel 10 ongelijkheid verminderen

doel 13 klimaatactie

doel 17 partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Visie

We geloven in gelijke kansen voor kinderen om hun talenten te ontwikkelen en op te groeien tot wereldwijze burgers met een beter toekomstperspectief. Ieder kind is kansrijk!

...Lees meer

Missie

We werken aan goed en gelijkwaardig onderwijs voor kinderen in de kansarme omgeving van Bali.

Doelen

  • (Aanvullend) onderwijs voor kinderen van 3,5-16 jaar en samenwerking met formele scholen
  • Training docenten
  • Ouderparticipatie en oudercoaching

Via deze doelen draagt Learning for Life Bali bij aan het realiseren van de volgende VN-doelen voor duurzame ontwikkeling 2015-2030:

doel 1   geen armoede

doel 4   kwaliteitsonderwijs

doel 5   gendergelijkheid

doel 10 ongelijkheid verminderen

doel 13 klimaatactie

doel 17 partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Lees minder